ملات های نسوز


توصیف کلی:

ملات های نسوز جهت اتصال آجرها در ساخت لایه‌های نسوز مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرکت صنایع دیرگداز آمل انواع مختلفی از ملات های نسوز را بر حسب دمای کارکرد و محتوای آلومینا تولید می‌کند. ملات های خشک با انواع سیستم‌های گیرش در هوا و گیرش حرارتی و بر پایه ترکیبات آلومینوسیلیکاتی توسعه یافته‌اند. ملات های خشک در سیستم دو جزئی شامل چسب مایع و پودر خشک عرضه می‌گردند.

مزایا و مشخصات:

ویژگی های فنی این محصولات شامل موارد زیر است:
استحکام اتصال بالا، تطبیق پذیری، چسبندگی و قوام، خاصیت حفظ آب و کارپذیری، ویژگی‌های غوطه‌وری و ماله‌کشی مناسب و انقباض کم.

انواع کاربردها:

این محصولات جهت اتصال آجرهای سبک و سنگین لایه های نسوز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مشخصات فنی:

داده های زیر بیانگر مقادیر متداول متوسط از خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی برای انواع ملات های نسوز بوده، که ضمنا دارای محدوده تغییرات معمول می باشند. ضمنا محصولات جدید مطابق با درخواست های فنی و نیازهای طراحی ویژه درخواستی مشتریان برای انواع کاربردهای صنعتی قابل تولید است.