جرم نسوز سبک


توصیف کلی:

نسوزهای مونولیتیک عایق، محصولات نسوز سبک با هدایت حرارتی کم می‌باشند. این محصولات بطور گسترده ای بعنوان لایه های محافظ حرارت همچون لایه نسوز عایق مستقیم، ولایه نسوز عایق پشتیبان در واحدهای صنعتی دما بالا مورد استفاده قرار گرفته و موجب بهبود حفظ انرژی، کاهش سوخت مصرفی و کاهش وزن سازه می شوند.
شرکت صنایع دیرگداز آمل این محصولات را در انواع متفاوت ریختنی و پاشیدنی برای دمای کاری تا 1500 درجه سانتیگراد تولید می کند. این محصولات شامل ترکیبات با دانسیته متوسط، کم و یا خیلی کم و با سیستم اتصال هیدرولیک بوده که همچنین با مقادیر متفاوت آلومینا، اکسید آهن و هدایت حرارتی ارائه می شوند. جرم های عایق حرارت با استفاده از دانه های سبک متفاوت همچون پرلیت و دانه های زینتری با پایداری حرارتی بالا ساخته می شوند. دانه های سبک زینتری با آلومینای بالا و مقدار اکسید آهن کم در ساخت جرم های عایق با خلوص بالا و مقاومت به خوردگی شیمیایی بالا در اتمسفرهای کاهنده (مونوکسید کربن، هیدروژن) و تا دمای 1500 درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار می گیرند.

مزایا و مشخصات:

استحکام مکانیکی ، مقاومت به سایش، مقاومت به خوردگی شیمیایی بالا، خواص رئولوژیکی و یکنواختی مناسب و قابلیت نصب آسان

انواع کاربردها:

نسوزهای مونولیتیک عایق در واحدهای حرارتی متفاوت کاربردهای صنعتی زیر مورد استفاده قرار می گیرند.
 شیمیایی و پتروشیمی (الفین، متانول)
 فلزات آهنی (گندله سازی سنگ آهن، احیاء مستقیم سنگ آهن،فولاد، چدن)
 فلزات غیر آهنی (آلومینیم، مس)
 سرامیک (کاشی، پرسلان، شیشه، سیمان)

مشخصات فنی:

داده های زیر بیانگر مقادیر متداول متوسط از خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی برای انواع نسوزهای مونولیتیک عایق می باشند. ضمنا محصولات جدید مطابق با درخواست های فنی و نیازهای طراحی ویژه درخواستی مشتریان برای انواع کاربردهای صنعتی قابل تولید است.