جرم نسوز سنگین


توصیف کلی:

شرکت صنایع دیرگداز آمل انواع متفاوتی از نسوزهای مونولیتیک سنگین با اتصال هیدرولیک را برای حداکثر دمای کاری 1800 درجه سانتیگراد تولید می کند. بسته به نوع روش نصب این نسوزها در انواع متفاوت ترکیبات ریختنی، و پاشیدنی با چسبندگی بالا و جدایش کم موجود می باشند. برای نیازمندیهای گوناگون همچون مقاومت به سایش، مقاومت به شوک حرارتی، هدایت حرارتی، خلوص شیمیایی و مقاومت به خوردگی شیمیایی اسید/ باز بالا، محصولات مناسب طراحی شده اند.

مزایا و مشخصات:

استحکام فشاری و خمشی، خواص ترمومکانیکی، مقاومت به شوک وگسیختگی حرارتی، مقاومت به سایش، مقاومت به خوردگی شیمیایی بالا، خواص رئولوژیکی مناسب و قابلیت نصب آسان.

انواع کاربردها:

 شیمیایی و پتروشیمی (الفین، متانول)
 فلزات آهنی (گندله سازی سنگ آهن، احیاء مستقیم سنگ آهن،فولاد، چدن)
 فلزات غیر آهنی (آلومینیم، مس)
 سرامیک (کاشی، پرسلان، شیشه، سیمان

مشخصات فنی:

داده های زیر بیانگر مقادیر متداول متوسط از خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی برای انواع نسوزهای مونولیتیک سنگین بوده، که ضمنا دارای محدوده تغییرات معمول می باشند. همچنین محصولات جدید مطابق با درخواست های فنی و نیازهای طراحی ویژه درخواستی مشتریان برای انواع کاربردهای صنعتی قابل تولید است.