قطعات کلسیم سیلیکات


توصیف کلی:

قطعات کلسیم سیلیکات با دانسیته بالا، سرامیکهای تکنیکی هستند که در ریخته گری آلیاژهای آلومینیم مورد استفاده قرار می گیرند. شرکت صنایع دیرگداز آمل انواع متفاوتی از قطعات کلسیم سیلیکات با عملکرد ساختاری و فنی مناسب را تولید می نمایدمحصولات سری SD-CS/Al دارای دانسیته بالک 0/80 تا 1/5 گرم بر سانتی متر مکعب بوده و برای ماکزیمم دمای کاری 1000 درجه سانتیگراد مناسب می باشند. این محصولات در تماس با مذاب آلیاژهای آلومینیم تر نشده و برای کنترل دبی و توزیع، و همچنین حفاظت حرارتی مذاب مورد استفاده قرار می گیرند.مشخصات فازی و ساختاری مناسب موجب ایجاد مقاومت به ترک خوردگی و تخریب قطعات شده و زمان کارکرد طولانی را فراهم می آورد. این محصولات در اشکال متفاوت شکل دهی شده و با دقت بالا ماشینکاری می شوند.

مشخصات:

این محصولات دارای مشخصاتی چون هدایت حرارتی کم، استحکام مکانیکی مناسب، مقاومت به شوک حرارتی مناسب، انقباض کم و پایداری ابعادی، اشکال متفاوت و ابعاد دقیق می باشند.

کاربرد:

این محصولات در سیستم های متفاوت ریخته گری آلیاژهای آلومینیم همچون ریخته گری دقیق و ریخته گری تحت فشار کم و به اشکال متفاوت مورد استفاده قرار می گیرند.