استوپر، نازل و ول بلوک


توصیف کلی:

شرکت صنایع دیرگداز آمل انواعی از نسوزهای شکل دار مورد استفاده در صنعت ریخته گری فلزات را تولید می نماید.
نسوزهای کربن دار صنعت ریخته گری:
میله استوپر گرافیتی، نازل گرافیتی و سر استوپر گرافیتی
نسوزهای آلومینا- سیلیکا صنعت ریخته گری:
نازل، ول بلوک و سر استوپر
محصولات فوق با استفاده از مواد اولیه متفاوت و با فرآیندهای شکل دهی پرس ایزواستاتیک و یا ریخته گری، و زینترینگ در دمای بالا تولید می شوند. این فرآیند تولید موجب تهیه قطعاتی با کیفیت بالا، دارای ریزساختار یکنواخت و ویژگی های فنی برجسته می گردد.استفاده از این محصولات منجر به مزایایی در افزایش زمان سرویس و عملکرد مطمئن شده، بطوریکه
قابلیت ریخته گری تعداد بیشتری از قطعات قبل از تعویض این محصولات و بدون توقف تولید وجود دارد.این محصولات جهت انطباق هندسی حداکثر با سایر اجزاء و کنترل بهینه جریان مذاب در دقت ابعادی بالا ساخته می شوند. پیش گرمایش در شروع فرآیند ریخته گری جهت کاهش اعمال شوک حرارتی به این محصولات لازم است. انواع گوناگونی از این محصولات با
مشخصات فنی و اشکال هندسی متفاوت موجود می باشد. ضمنا محصولات جدید مطابق با درخواست های فنی و نیازهای طراحی ویژه درخواستی مشتریان برای انواع سیستم های ریخته گری قابل تولید است.

ویژگی:

این محصولات در معرض سایش و خوردگی شیمیایی و فیزیکی و همچنین شوک حرارتی حین سرویس قرار دارند. محصولات ارائه شده دارای ویژگی هایی چون پایداری حرارتی بالا، خواص ترمومکانیکی مناسب، مقاومت به شوک حرارتی مناسب، ترشوندگی ضعیف و مقاومت به خوردگی سایشی بالا می باشند.

میله استوپر گرافیتی:

استوپر گرافیتی جزء مهمی از سیستم کنترل جریان مذاب بوده و جهت کنترل دبی مذاب فلزحین انتقال از نازل به قالب در سیستم‌های ریخته‌گری مورد استفاده قرار می‌گیرد.انواع متفاوتی از این محصول موجود بوده که ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی آنها در جدول زیر نشان داده شده است. در این محصولات مقدار کربن از 20 تا 40 درصد وزنی متغیر می باشد.کاربرد: این محصولات بطور عمده ای در فرآیند های ریخته گری انواع فلزات شامل چدن (خاکستری و نشکن) و آلیاژهای آلومینیم و مس مورد استفاده قرار می گیرند.استوپرهای گرافیتی در انواع ته باز و ته بسته برای چدن های نشکن و خاکستری تولید می شوند.

سر استوپر:

سر استوپر برای تخلیه مذاب فلز از کف پاتیل در سیستم ریخته گری کف ریز در صنعت فولاد مورد استفاده قرار می گیرد.استوپر هد به میله فولادی با پوشش نسوز سرامیکی متصل شده و مجموعه قابلیت کنترل جریان مذاب را دارد.

کاربرد:

این محصولات بطور عمده ای در فرآیند های ریخته گری انواع آلیاژهای فولادی مورد استفاده قرار می گیرند. ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی این محصولات در جدول زیر نشان داده
شده است.

نازل و ول بلوک :

نازل ها برای انتقال مذاب فلزات در حالت سیلان آرام و بهینه مورد استفاده قرار می گیرند. انواع متفاوتی از نازل در ترکیب شیمیایی، اندازه حفره درونی و اشکال هندسی متفاوت موجود می باشند. این پارامترها مطابق با نوع فلز، دبی خروجی، سرعت سیال و سیستم های ریخته گری متفاوت می باشند.برای کاهش عدم انطباق ناشی از انبساط حرارتی و جلوگیری از چسبیدگی قطعات استوپر و نازل، ترکیبات شیمیایی آنها بطور مناسبی طراحی شده است. ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی این محصولات در جدول زیر نشان داده شده است.

کاربرد:

این محصولات بطور عمده ای در فرآیند های ریخته گری انواع فلزات شامل آلیاژهای فولادی، چدن (خاکستری و نشکن) و آلیاژهای آلومینیم و مس مورد استفاده قرار می گیرند.