آجرعایق نسوز


توصیف کلی:

آجرهای عایق (IFB) محصولات نسوز سبک با هدایت حرارتی کم می‌باشند. این محصولات بطور گسترده ای بعنوان لایه عایق حرارتی در اغلب واحدهای صنعتی دما بالا مورد استفاده قرار گرفته و موجب بهبود ذخیره انرژی و بازده حرارتی می شوند. شرکت صنایع دیرگداز آمل انواع متفاوتی از آجرهای نسوز عایق (سری SD-B) را تا حداکثر دمای کاری 1650 درجه سانتیگراد تولید می کند. این محصولات مطابق با استاندارد ASTM C155 و همچنین سایر نیازمندی های ویژه طراحی شده اند.

فرایند تولید و مشخصات:

این محصولات با استفاده از فرمولاسیون مواد اولیه متفاوت با خلوص شیمیایی بالا و محتوای اکسید آهن کم همچون رسها، آلومینو سیلیکاتها، آلومینا، و مواد آلی حفره ساز، و همچنین با استفاده از فرآیند زینترینگ در دماهای بالا تولید می شوند. این فرآیند ساخت موجب تولید قطعاتی با کیفیت بالا، ویژگی های ساختاری و فازی پایدار و ریزساختار متخلخل یکنواخت شده
که در نتیجه منجر به عملکرد عایقی مناسب و عمر کاری بالا می شود.

ویژگی های فنی این محصولات شامل موارد زیر است:

خلوص بالا، محتوای گدازآورهای قلیایی و اکسید آهن کم، انقباض حرارتی کم و ثبات ابعادی بالا، پایداری حرارتی بالا، هدایت حرارتی کم، استحکام فشاری و خمشی بالا، مقاومت به شوک حرارتی و گسیختگی حرارتی مناسب، مقاومت به خوردگی شیمیایی مناسب در اتمسفرهای کاهنده (منوکسید کربن و غیره) و ابعاد دقیق.

انواع کاربرد:

آجرهای نسوز عایق بعنوان لایه محافظ حرارت و بصورت لایه نسوز عایق مستقیم، و یا بعنوان لایه نسوز عایق پشتیبان و در ترکیب با سایر محصولات نسوز، در واحدهای صنعتی دما بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. این محصولات در واحدهای حرارتی متفاوت موجود در صنایع زیر مورد استفاده قرار می گیرند.
. شیمیایی و پتروشیمی (الفین، متانول)
. فلزات آهنی (گندله سازی سنگ آهن، احیاء مستقیم سنگ آهن،فولاد، چدن)
. فلزات غیر آهنی (آلومینیم، مس)
. سرامیک ( کاشی، پرسلان، شیشه، سیمان)

ابعاد هندسی:

این محصولات در ابعاد دقیق برشکاری شده و مطابق با اندازه های زیر موجود می باشند. همچنین ابعاد دیگر بمنظور ایجاد شکل های قوسی متفاوت نیز قابل تولید می باشند. نوسانات ابعادی دقیق آجرها موجب ایجاد لایه عایق نسوز یکپارچه تر و کاهش اتلاف حرارت از درزها می شود.همچنین آجرهای سقفی قابل آویز در ابعاد (150-130/230/230) و(150-130/260/230) میلی متر از طریق اتصال آجرها به یکدیگر بااستفاده از ملات و ماشینکاری، برای کاربردهایی همچون کوره های سرامیک قابل تولید می باشند.

مشخصات فنی:

داده های زیر بیانگر مقادیر متداول متوسط از خواص کیفی فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی برای انواع استاندارد و ویژه از آجرهای عایق نسوز بوده، که ضمنا دارای محدوده تغییرات معمول می باشند. این پارامترها مطابق با روشهای استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفته اند. ضمنا محصولات جدید مطابق با درخواست های فنی و نیازهای طراحی ویژه درخواستی مشتریان برای انواع کاربردهای صنعتی قابل تولید است.

گریدهای استاندارد:
گریدهای استاندارد از آجرهای عایق برای محدوده دمایی کاری1260 تا 1650 درجه سانتیگراد و مطابق با ASTM-C155 طراحی شده اند.

توضیح گریدهای استاندارد:
SD-B23/1 و SD-B23/2 آجرهای استاندارد (G23) با دمای سرویس1260 درجه سانتیگراد می باشند.SD-B23/1 دارای دانسیته و هدایت حرارتی کمتری بوده و SD-B23/2 دارای دانسیته و استحکام بیشتری است.SD-26 آجر استاندارد (G26) با دمای سرویس 1430 درجه سانتیگراد می باشد. این آجر دارای مقاومت به خوردگی شیمیایی مناسب در شرایط کاربردی در معرض با مواد قلیایی، همچون آجرهای آویز سقفی در صنایع سرامیک می باشد. SD-28 و SD-30 به ترتیب مرتبط با گریدهای استانداردG28 و G30 می باشند.

گریدهای ویژه:

گریدهای ویژه از آجرهای عایق برای محدوده دمایی کاری1200 تا 1500 درجه سانتیگراد طراحی شده اند.SD-20/1 و SD-20/2 آجرهای گرید ویژه با مقدار آلومینای کمتر و با دمای سرویس 1200 درجه سانتیگراد می باشند. SD-20/1 دارای دانسیته و هدایت حرارتی کمتری بوده و SD-20/2 دارای دانسیته و استحکام بیشتری می باشد.SD-25/1 و SD-25/2 آجرهای گرید ویژه با دمای سرویس 1320 درجه سانتیگراد می باشند. SD-25/1 دارای دانسیته و هدایت حرارتی کمتری بوده و SD-25/2 دارای دانسیته و استحکام بیشتر است.
SD-28/S آجر گرید ویژه با دمای سرویس 1500 درجه سانتیگراد بوده و دارای خواص ترکیبی استحکام بالا، مقاومت به سایش خوب، مقاومت به شوک حرارتی بسیار مناسب و مقاومت به خوردگی شیمیایی مناسب در برابر اتمسفر های کاهنده و مواد قلیایی می باشد. این آجر برای کاربردهای در معرض تنش حرارتی و شوک حرارتی مانند آجرهای آویز سقفی، برنر و ورودی جریان گاز گرم قابل استفاده می باشد.