دانه عایق


توصیف کلی:

دانه های عایق محصولات نسوز سبک با هدایت حرارتی کم می‌باشند.شرکت صنایع دیرگداز آمل انواع مختلفی از دانه‌های ‌عایق (سری SD-IA) را بر پایه ترکیبات آلومینو سیلیکاتی و با محتوای اکسید آهن کم تولید می نماید.

ویژگی های فنی این محصولات شامل موارد زیر است:

پایداری حرارتی بالاتر نسبت به سایر مواد سبک همچون پرلیت، ورمیکولیت و بعضی الیاف سرامیکی، هدایت حرارتی کم، استحکام مناسب، خلوص بالا و مقدار کم اکسید آهن، مقاومت مناسب در محیط‌های شیمیایی خورنده و کاهنده(منوکسید کربن و غیره) و ایمنی در استفاده.

انواع کاربرد:

. بعنوان ماده اولیه در نسوزهای یکپارچه همچون جرم نسوز عایق
. بعنوان ماده پرکننده در بلوک های سبک و اجزای کوره های صنعتی
. بعنوان ماده پوشش دهنده در ریخته گری فلزات آهنی و غیر آهنی

مشخصات فنی:

این محصولات در مشخصات فنی متفاوت به لحاظ محتوای آلومینا و دانسیته ارائه شده و در اندازه ذرات متفاوت 1-0، 3-1، 5-3 و 8-5 میلی‌متر موجود می‌باشند. ضمنا محصولات جدید مطابق با درخواست های فنی و نیازهای طراحی ویژه درخواستی مشتریان برای انواع کاربردهای صنعتی قابل تولید است.
داده های زیر بیانگر مقادیر متوسط از خواص کیفی برای انواع محصولات بوده،که ضمنا دارای محدوده تغییرات معمول می باشند.