جرم های نسوز سبک


  • توصیف کلی:

    جرمهای نسوز سبک به طور گسترده‌ای بعنوان لایه‌های نسوز پشتیبان و اصلی برای کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. "شرکت صنایع دیرگداز آمل" جرمهای نسوز سبک عایق خود (سری SD-IC)را در انواع ریختنی و پاشیدنی برای مکان های با دمای سرویس بالا تولید می‌کند. انواع مختلفی از این محصولات با گیرش هیدرولیک و بر پایه دانه‌های متخلخل آلومینوسیلیکاتی تولید و عرضه گردیده اند. در برخی از این محصولات مقدار آهن پایین بوده و برای شرایط اتمسفری احیایی مناسب می‌باشند. محصولات فوق در خواص فنی مختلف بر طبق استاندارد و همچنین برای درخواستهای ویژه از سوی مشتری قابل تولید و عرضه می باشند.

  • مزایا و مشخصات:

    محصولات سری SD-IC دارای مشخصاتی چون نسوزندگی بالا، خواص مکانیکی مناسب، هدایت حرارتی پایین، خواص رئولوژیکی و قابلیت نصب مناسب می‌باشند.

  • کاربرد:

    محصولات سری SD-IC در انواع کوره‌های صنعتی و صنایعی همچون فلزات آهنی و غیرآهنی، شیمیایی و پتروشیمی،شیشه و سرامیک، آلومینیم، مواد معدنی و سیمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.