سیمان نسوز A71


 • توصیف کلی:

  SD-CAC71 چسب هیدرولیک بر پایه ترکیب کلسیم آلومینات بوده که دارای ویژگی هایی چون دیرگدازی مناسب، گیرش معمولی و سخت شدن سریع می باشد.این سیمان شامل هیچگونه افزودنی نبوده و با اغلب افزودنی های آلی و معدنی جهت دستیابی به کارپذیری، جریان یابی و رفتار استحکامی مناسب در انواع متفاوتی از جرمهای دفلوکوله شده، سازگار است.

  شرکت صنایع دیرگداز آمل، سیمان کلسیم آلومینات با محتوای آلومینای 71 درصد وزنی را با فرآیند تولید مناسب و با استفاده از مواد اولیه آلومینا و کلسیا با خلوص بالا تولید می کند. این محصول مطابق با شاخص های کیفی استاندارد تولید می گردد.

 • ویژگیها و کاربرد:

  SD-CAC71 برای کاربرد های نسوز با عملکرد دمایی بالا مناسب می باشد. این سیمان دارای مشخصه هایی چون خواص رئولوژیکی و استحکامی پایدار، مقاومت مناسب به خوردگی شیمیایی، مقاومت به سایش و شوک حرارتی مناسب می باشد. همچنین محتوای کم ناخالصی ها موجب کارکرد بهینه در دمای بالاو مقاومت در برابر اتمسفر های کاهنده ناشی از منوکسید کربن و سایر عوامل می گردد. سیمانSD-CAC71 برای تولید ترکیبات نسوز جرمی (ریختنی/ پاشیدنی) و هر گونه نسوز منولیتیک دیگر برای کاربرد های دما بالا همچون صنایع فولاد و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد.

 • مشخصات فنی:

  داده های زیر نشان دهنده مقادیر کلی هریک از مشخصه های کیفی مورد نظر می باشند.

 • ترکیب شیمیایی:

  اجزای شیمیایی اصلی سیمان SD-CAC71 در جدول زیر آورده شده است.

 • ترکیب مینرالی:

 • خواص فیزیکی و مکانیکی- سیمان:

 • خواص فیزیکی و مکانیکی - ملات سیمانی:

  این آزمون ها با استفاده از ملات سیمانی با کارپذیری مناسب انجام می شود. ترکیب ملات سیمانی مورد نظرشامل 1350 گرم دانه استاندارد، 450 گرم سیمان و 210 گرم آب می باشد.

 • بسته بندی و زمان انقضا:

  SD-CAC71 در کیسه های 25 کیلوگرمی و یا 1000 کیلوگرمی بسته بندی می شود. این سیمان دارای تاریخ انقضای 6 ماه در صورت نگهداری در شرایط خشک مناسب می باشد. در اغلب موارد خواص محصول بیشتر از یک سال ثابت می ماند. این سیمان نباید در شرایط محیطی بیرون، مرطوب و در تماس مستقیم با زمین نگهداری شود.