تولید فیلتر اسفنجی در شرکت صنایع دیرگداز امل


      تولید انواع فیلتر اسفنجی با ابعاد مختلف با کیفیت مناسب در شرکت صنایع دیرگداز آمل آغاز گردید و آماده دریافت سفارش می باشد.
    مشتریان محترم جهت تماس با واحد فروش  44203221-011 تماس حاصل نمایند.