عایق های صنعت نفت ، پتروشیمی و فولاد در مازندران ساخته شد.

عایق های صنعت نفت ، پتروشیمی و فولاد در مازندران ساخته شد.
مبتکر ساخت این تخته های نسوز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: تحمل دمای هزار و 100 درجه و استحکام دوازده کیلوگرم بر سانتی متر مربع از ویژگی های این محصول است.
علی شفیق افزود:  400 متر مکعب از این تخته در مرحله نخست تولید می شود و پتانسیل تامین نیاز داخلی تا 5 هزار متر مکعب وجود دارد.
 
گفتنی است ؛ ایران پیش از این وارد کننده این محصول از چین بوده است.  
تحمل دمای 1100 درجه و استحکام 12کیلوگرم بر سانتیمتر مربع از ویژگی های این محصول است.