تصویر زمینه هدر

نگاهی بر چشم انداز ما:

هدف این شرکت، ایجاد تنوع تولید در محصولات نسوز به گونه ای است که اهم اقلام مورد نیاز مشتری در همین واحد قابل تولید و عرضه باشد. دستاوردهای این شرکت به لحاظ کمی و کیفی در حدی است که اکنون به انتخاب اول صنایع پتروشیمی، نفت و فولاد در زمینه نسوزهای مورد نیازشان در طرح های در حال اجراء بدل شده است.

 

ماموریت:

مابر آنیم تا با اتکاء به نیروی توانمند داخلی و با استفاده از تکنولوژی روز با تولید، عرضه و تجارت انواع محصولات نسوز در کشور و منطقه با سودآوری مطلوب در جهت دستیابی به اهداف ذینفعان اقدام نماید.